DareGender

Her kan du læse om DareGenders projekt om mandefællesskaber i naturen

DareGender er en frivilligbaseret organisation, der har et særligt fokus på at engagere og involvere drenge og mænd i arbejdet med ligestilling, frivillige fællesskaber og mental trivsel. Statistikker om mænd i alle aldre viser et billede af øget sygelighed, overdødelighed, misbrug og dårligt mentalt helbred.

Der er et behov for flere forebyggende tiltag. Derfor ønsker DareGender at opskalere deres gratis tilbud om mandegrupper i naturen for udsatte mænd, gennem støttende mandefællesskaber. Formålet er at forebygge mental mistrivsel og ensomhed blandt ældre udsatte mænd. Gennem deltagelse i mandegrupper i naturen styrkes deltagernes evne til at italesætte og håndtere de svære livsovergange, der ofte rammer ældre mænd såsom sygdom, skilsmisser og overgangen væk fra arbejdsmarkedet.

DareGenders erfaring med grupperne og de naturbaserede aktiviteter viser, at de har en positiv indvirkning på mændenes åbenhed overfor at deltage i en mandegruppe og skaber øget ro og nærvær hos mænd med forskellige former for udsathed og pres i hverdagen. DareGender har tilbudt gratis mandegrupper siden 2018 i Århus, København og Ålborg. Med projektet ønsker de at opskalere tilbuddet i København, Vestegnen samt flere steder på Sjælland.

Læs mere om DareGenders mandegrupper i naturen her

Kom godt videre

SeniorNET

Projektet har fokus på ældre, som for nylig er blevet enlige, og som i særlig grad er på vej til at blive ensomme

Mad på tværs af Generationer

Projektet inviterer unge mennesker ind til madlavning og samvær med ældre

Forebyggelse af unødige sygehuskontakter blandt ældre

Et ph.d. projekt som skal bidrage med ny viden om unødige sygehuskontakter blandt ældre borgere og patienter på 65 år og derover

Elderlearn – Fra ældrebyrde til ældrestyrke

Elderlearn sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældre