Cykling Uden Alder

Cykling Uden Alder ønsker at engagere flere mænd ind i cykelfællesskaber

Det er ikke nok blot at eksistere. Man skal også leve. Det er ikke for meget at ønske som ældre i Danmark. Det ønske arbejder Cykling uden alder med at opfylde i hele landet gennem facilitering af cykelture for ældre på plejehjem med hundredvis af frivillige. Når vi er engagerede i frivilligt arbejde, har vi dobbelt så stor chance for mentalt at have det så godt som muligt, viser forskning. Og hvis vi mindst én gang om ugen er engageret i en frivillig aktivitet, har vi dobbelt så stor sandsynlighed for blomstrende sundhed som dem, der ikke er frivillige. 

Men en befolkningsgruppe er i undertal, når vi kigger på den sociale frivillighed: nemlig mændene. I en indsats finansieret af Østifterne, styrker Cykling uden alder det frivillige engagement blandt mænd i alderen +55 år med udgangspunkt i foreningens kerneaktivitet: Cykling med plejehjemsbeboere. 

Indsatsen afvikler landsdækkende praksisnære forløb for især mandlige cykelkaptajner i Cykling uden alder, som bygger på foreningens erfaringer med at engagere mænd i frivilligt arbejde. 

Med udgangspunkt i bl.a. sidemandsoplæring, bliver piloter uddannet til at inspirere andre mænd til at være med i Cykling uden alder og til at udvikle meningsfulde fællesskaber for ældre.

Læs mere om Cykling Uden Alder

Kom godt videre

SeniorNET

Projektet har fokus på ældre, som for nylig er blevet enlige, og som i særlig grad er på vej til at blive ensomme

Mad på tværs af Generationer

Projektet inviterer unge mennesker ind til madlavning og samvær med ældre

Forebyggelse af unødige sygehuskontakter blandt ældre

Et ph.d. projekt som skal bidrage med ny viden om unødige sygehuskontakter blandt ældre borgere og patienter på 65 år og derover

Elderlearn – Fra ældrebyrde til ældrestyrke

Elderlearn sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældre