Cykling Uden Alder

Cykling Uden Alder ønsker at engagere flere mænd ind i cykelfællesskaber

Det er ikke nok blot at eksistere. Man skal også leve. Det er ikke for meget at ønske som ældre i Danmark. Det ønske arbejder Cykling uden alder med at opfylde i hele landet gennem facilitering af cykelture for ældre på plejehjem med hundredvis af frivillige. Når vi er engagerede i frivilligt arbejde, har vi dobbelt så stor chance for mentalt at have det så godt som muligt, viser forskning. Og hvis vi mindst én gang om ugen er engageret i en frivillig aktivitet, har vi dobbelt så stor sandsynlighed for blomstrende sundhed som dem, der ikke er frivillige. 

Men en befolkningsgruppe er i undertal, når vi kigger på den sociale frivillighed: nemlig mændene. I en indsats finansieret af Østifterne, styrker Cykling uden alder det frivillige engagement blandt mænd i alderen +55 år med udgangspunkt i foreningens kerneaktivitet: Cykling med plejehjemsbeboere. 

Indsatsen afvikler landsdækkende praksisnære forløb for især mandlige cykelkaptajner i Cykling uden alder, som bygger på foreningens erfaringer med at engagere mænd i frivilligt arbejde. 

Med udgangspunkt i bl.a. sidemandsoplæring, bliver piloter uddannet til at inspirere andre mænd til at være med i Cykling uden alder og til at udvikle meningsfulde fællesskaber for ældre.

 

Læs mere om Cykling Uden Alder