La Vida

Initiativtager Inge Marie Hornshøj af "La Vida", der arrangerer ferierejser for familier med børn, der er ramt af livstruende sygdomme

Inge Marie Hornshøj er stifter af ”La Vida”, som arrangerer ferierejser til Mallorca for familier med børn, der er ramt af livstruende sygdomme.

Østifterne har gennem en årrække støttet ”La Vida”, der gør et stort arbejde for at arrangere og hjælpe, så alvorligt sygdomsramte børn og deres forældre og søskende kan få en god fælles oplevelse på en ferie med en række udflugter på Mallorca.

Ved Østifternes delegeret møde på Hotel Maribo Søpark torsdag den 27. november 2014 var Inge Marie Hornshøj inviteret til at fortælle om ”La Vida”.

Efter Inge Marie Hornshøjs indlæg om ”La Vida” var der et sidste punkt på dagsordenen: Uddeling af ”Østifterne Pris”.

Inge Marie Hornshøj tildeltes årets Østifterne Pris på kr. 25.000 i hendes egenskab som initiativtager og formand for ”La Vida”. Hun var ikke forinden blevet forberedt på prisuddelingen, hvilket gjorde overrækkelsen så meget mere overrumplende for hende.

Check overrækkes

Foto: Østifterne Pris overrækkes til Inge Marie Hornshøj af Østifternes formand Erling Bech Poulsen

Kom godt videre

La Vida

Initiativtager Inge Marie Hornshøj af "La Vida", der arrangerer ferierejser for familier med børn, der er ramt af livstruende sygdomme

GirlTalk

Initiativtager Anna Bjerre af "GirlTalk.dk" - et internetbaseret rådgivningsorgan til teenagepiger, der har lavt selvværd

FirstAED

Overlæge Finn Lund Henriksen tildeles Østifterne Prisen på kr. 25.000 for sit store engagement i FirstAED