FirstAED

Overlæge Finn Lund Henriksen tildeles Østifterne Prisen på kr. 25.000 for sit store engagement i FirstAED

FirstAED anvender moderne IT teknologi og forbinder det sundhedsfaglige personale på AMK vagtcentral med akuthjælpere, omkringstående og hjertestarterne (AED’erne) placeret i hjertestarterskabe.

Overlæge Finn Lund Henriksen tildeles Østifterne Prisen på kr. 25.000 for sit store engagement i FirstAED samt samarbejdet mellem hospitalsvæsenet og akuthjælpere.

FirstAED app’en benyttes som bindeled mellem alarmcentralen og lokale akuthjælpere. En alarm som sendes via app’en adviserer om behov for livreddende førstehjælp, og de akuthjælpere som har mulighed for at hjælpe, får på deres smartphone en GPS vejvisning til henholdsvis hjertestarter og/eller skadested.

Læs mere om FirstAED

Østifterne pris

Foto: Østifternes pris overrækkes af Østifternes direktør Lars Suhr Olsen

Kom godt videre

La Vida

Initiativtager Inge Marie Hornshøj af "La Vida", der arrangerer ferierejser for familier med børn, der er ramt af livstruende sygdomme

GirlTalk

Initiativtager Anna Bjerre af "GirlTalk.dk" - et internetbaseret rådgivningsorgan til teenagepiger, der har lavt selvværd

FirstAED

Overlæge Finn Lund Henriksen tildeles Østifterne Prisen på kr. 25.000 for sit store engagement i FirstAED