Sammen om hinanden

Her kan du læse pressemeddelesen om vores projekt: Sammen om hinanden

Nyt initiativ i Helsingørs boligområder skal gøre en forskel for børn og unge. I efteråret 2020 skydes projektet ”Sammen om Hinanden” i gang. Projektet er overordnet ledet samt finansieret af Østifterne, som har indgået et flerårigt samarbejde med Boliggården.

Projektet har til formål at give børn og unge i boligområderne Nøjsomhed, Nord Vest og Vapnagaard positive værktøjer og selvforståelse, så de træffer beslutninger, der er sunde for dem selv, andre og deres fremtid.

”Vi er meget begejstrede over denne mulighed for at gøre en forskel for børn og unge i en del af vores boligområder. Via dette projekt kan vi sikre, at børn og unge får medindflydelse på deres eget boligområde og en forståelse for egne muligheder. Ved at inddrage både afdelingsbestyrelserne, beboere/familier og vores driftspersonale bidrager vi til, at børnenes bestræbelser lykkes og bliver værdsat”, udtaler formand for Boliggården Anje Holmstad.

Netop samarbejdet med de lokale aktører, som omgiver børn og unge, er et vigtig mål for projektet, som tager udgangspunkt i udtrykket ”It takes a village to raise a child”. Derfor ønsker projektet også i høj grad at involvere både familier, beboere, boligselskabet, kommune, skoler m.fl. i en samlet indsats for at give børn og unge i områderne det bedst mulige udgangspunkt for at træffe nogle sunde valg.

Første skridt: Give børn og unge stemme og indflydelse

Projektet starter med etablering af ungeråd og børnedemokrati, som har til formål at udvikle børnenes demokratiske forståelse og deltagelse i deres eget boligområde og lokalsamfund.

”Børn har en holdning til mange ting og ikke mindst deres nærmeste omgivelser. Erfaringer viser, at børn gerne vil involveres i deres boligafdeling og spille en aktiv rolle. Derigennem får de et positivt selvbillede og et positivt syn på det boligområde, de bor i”, forklarer Stine Konradi fra Konradi – liv i og mellem husene, som er ansvarlig for projektet Børnedemokrati.

Dette projekt samarbejder med boligafdelingernes faste ressourcer; nemlig afdelingsbestyrelserne og ejendomsfunktionærerne. Børnedemokratiet er implementeret i flere boligområder, og her har samarbejdet med børnedemokraterne været til stor glæde for børnene selv og de andre beboere.

Helsingør kommunes SSP-team står for etableringen af ungerådene. Ungerådene skal oprettes i tilknytning til og i samarbejde med de eksisterende klubber, skoler, socialpædagogiske tilbud og boligområderne.

SSP-medarbejder Kasper Poulsen siger: ”Tanken bag ungerådene er at få de unges stemmer ud at leve i deres boligområde. Med støtte og hjælp fra de voksne, der er tilknyttet de respektive ungeråd, skal de unge inspireres til at få omsat deres ideer til virkelighed.” Og han tilføjer: ”I den proces er det målet at skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle unge kan deltage, og hvor de unge samtidigt er værdiskabende og dermed gør en reel forskel for sig selv og for det store fællesskab.”

Hos Østifterne glæder man sig også. ”Det bliver en spændende rejse, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang”, siger projektchef i Østifterne Camilla Dolberg Schmidt. ”Men ”Sammen om Hinanden” er ikke et færdigt koncept”, understreger hun og fortsætter: ”Ideen med projektet er, at vi sammen kan blive klogere hen ad vejen og udvikle det, der fungerer. Det er vores ambition, at vi på den anden side af projektet står med en masse viden og erfaring, som efterfølgende kan blive udbredt til andre boligområder i hele landet.”

Fakta

Østifterne er initiativtager til og finansierer projektet samt varetager den overordnede projektledelse.
Østifterne er en uddelende forening, som arbejder for at sætte omtanke på dagsordenen i Danmark og har i
mange år støttet projekter med det formål.
Læs mere: www.oestifterne.dk

Børnedemokratiet er udviklet i et samarbejde mellem Boligselskabet AKB, Rødovre og
specialistvirksomheden Konradi – liv i og mellem husene. Grundideen er at give børn indflydelse på eget liv,
der hvor de bor, og samtidig opnå mere velfungerende boligområder via de mange positive effekter
børnedemokratiet kan medføre. Læs mere: www.konradi.nu/boernedemokrati-del-2/

SSP er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og Politiet i Helsingør Kommune. SSP har til opgave at
sikre, at alle børn og unge tilsigtes at få et godt børne- og ungeliv. Dette skal opnås gennem undervisning,
tværfagligt samarbejde og iværksættelse af generelle forebyggende projekter og tiltag.

Boliggården er Helsingørs største boligselskab med 46 boligafdelinger med i alt omkring 6.000 lejemål.
Læs mere: www.boliggaarden.dk

For yderligere information

Camilla Dolberg Schmidt, projektchef i Østifterne, cads@oestifterne.dk eller tlf. 2252 7801
Kirstine Lindberg, projektkoordinator i Sammen om Hinanden, khl@boliggaarden.dk , tlf. 2189 0572

Sammen om hinanden logo