WeShelter

Organisationen arbejder for at skabe forståelse for hjemløse og udsatte menneskers situation

Organisationen arbejder på folkekirkeligt grundlag, og vil skabe forståelse for hjemløse og udsatte menneskers situation og arbejder for at hjemløse og udsatte får mulighed for at fungere som borgere ved at erkende og anvende egne ressourcer.

Hjemløse mangler ikke kun en bolig, de mangler også nære relationer. De færreste har kontakt til familien, kun få har et arbejde, mange har psykiske eller fysiske problemer og oplever social isolation. Derfor er bekæmpelse af hjemløshed også bekæmpelse af ensomhed.

Projektets formål er at understøtte vejen fra hjemløs til et god liv i egen bolig gennem social relation til en besøgsven, vejledning og støtte fra andre tidligere hjemløse, økonomiskrådgivning og møbelhjælp. 

Læs mere om WeShelter

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

Læs for Livet

Østifterne støtter Læs for Livet, som etablerer biblioteker på institutioner

FremtidsBygger

Projektet arbejder på at udvikle nye arbejdsmarkedsrettede indsatser, der vil hjælpe unge flygtninge i uddannelse og job

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet