Teach First - Alle børn har ret til en god uddannelse

Formålet med projektet er at hverve dygtige lærere til udsatte områder

Teach First Danmark rekrutterer de dygtigste nyuddannede fra landets universiteter til at være folkeskolelærere i mindst 2 år på en udsat folkeskole, der efterspørger netop deres faglighed. Det er typisk de dårligst stillede folkeskoler, som har sværest ved at rekruttere og fastholde lærertalenter og det er netop disse der skal til for at bryde den negative sociale arv. Erfaringer viser, at det er med til at løfte fagligheden for de mest socialt belastede børn. Formålet - at ”hverve” dygtige lærere til ”udsatte områder” og at gøre det prestigefyldt at undervise socialt udsatte – er et særdeles godt initiativ.

Læs mere om Teach First Denmark

 

(Billedet er taget af TeachFirst)

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Læs mere om projektet

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Læs mere om projektet

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Læs mere om projektet

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

Læs mere om projektet

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

Læs mere om projektet

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer

Læs mere om projektet