SeniorNET

Projektet har fokus på ældre, som for nylig er blevet enlige, og som i særlig grad er på vej til at blive ensomme

Projekt SeniorNET er et samarbejde mellem Dansk Folkehjælp og Østifterne. Projektet har fokus på ældre, som for nylig er blevet enlige, og som i særlig grad er på vej til at blive ensomme, samt ældre som oplever en høj grad af social eller fysisk isolation. Formålet er, at den ældre, efter deltagelse i et SeniorNET-forløb på 12 måneder, fortsætter i et personligt netværk eller har fået opbygget motivation til at indgå i andre netværk, fx på det kommunale aktivitetscenter.
Seniornetværkene drives af frivillige, som rekrutteres blandt medlemmerne af Dansk Folkehjælps lokalafdelinger, og som har stor viden om lokalområdets foreningsliv.

Læs mere om SeniorNET

Kom godt videre

SeniorNET

Projektet har fokus på ældre, som for nylig er blevet enlige, og som i særlig grad er på vej til at blive ensomme

Læs mere om projektet

Mad på tværs af Generationer

Projektet inviterer unge mennesker ind til madlavning og samvær med ældre

Læs mere om projektet

Forebyggelse af unødige sygehuskontakter blandt ældre

Et ph.d. projekt som skal bidrage med ny viden om unødige sygehuskontakter blandt ældre borgere og patienter på 65 år og derover

Læs mere om projektet

Elderlearn – Fra ældrebyrde til ældrestyrke

Elderlearn sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældre

Læs mere om projektet