Trafik

Sikker Trafik - Skolepatruljer

Sammen med ”Sikker Trafik” - tidligere benævnt Rådet for Større Færdselssikkerhed - har Østifterne støttet med midler til skolepatruljeordningen, der har stor betydning for børnenes sikkerhed, når de går eller cykler til og fra skolerne.

Læs mere om Sikker Trafik - Skolepatruljer

Cykelkampagne i Billund Kommune

Østifterne har støttet Billund Kommunes kampagne ”er din cykel lovlig og bruger du cykelhjelm”. Cykelkampagnen er rettet mod skolebørn og går ud på, at udvalgte personer fra skolen i samarbejde med lokalpolitiet i Billund kontrollerer børnenes cykler samt brug af cykelhjelm.