Skadeforebyggelse

Brandsikker bolig

Dette projekt, har Østifterne som enesponsor.
Projektet er forestået af Nykredit Forsikring A/S, der bl.a. har samarbejdet med DBI (Dansk Brandteknisk Institut).
Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier.
Der er i forbindelse med projektet bl.a. udarbejdet særlige ”brandsynslister” til beboelsesejendomme, ligesom en række beboelsesejendomme er blevet besigtiget med henblik på brandforebyggelse.
Det er det økonomisk største projekt, Foreningen Østifterne hidtil har ydet støtte til, og det er forventningen, at projektet er med til at styrke Nykredit Forsikrings rolle på ejendomsmarkedet.
I nær sammenhæng med projekt ”Brandsikker Bolig” har Østifterne ligeledes støttet projekt Ejendomstjek med økonomisk støtte til skadeforebyggende besigtigelser til kunder i Nykredit Forsikring A/S og projekt ”Uddannelse i Sikkerhed”, hvor der i forbindelse med temaet ”sikkerhed i beboelsesejendomme” blev afholdt kurser for ejendomsfunktionærer i boligselskaber og beboelsesejendomme, for at der kunne opnås større indblik i, hvorledes skader opstår, og hvad der kan gøres for at undgå skader.
Der har været stor interesse fra boligselskaberne for at høre om og bruge erfaringer fra projektet.

Vejle Brandvæsen - Bamses Brandskole

Vejle Brandvæsen holder hvert år en brandskole for alle 3. klasser i Vejle Kommune, hvor børnene gennem fortællinger, øvelser og udfordrende aktiviteter kan lære at forebygge brand og hvordan de skal reagere, hvis der opstår brand.

Læs mere om Bamses Brandskole

Rødding Frivillige Brandværn - Mobilt lysanlæg

Rødding Frivillige Brandværn består af 28 brandmænd, som er på tilkald 24 timer i døgnet hele året, og som kører ulønnede, frivillige ud til brand, miljøforureninger og færdselsuheld i Rødding og omegn. Østifterne har støttet et mobilt lysanlæg til Rødding Frivillige Brandværn.

Læs mere om Rødding Frivillige Brandværn

Forebyggende og sikkerhedsskabende indsats i socialt belastede boligområder

Foreningen Nødsporet arbejder på en større indsats på baggrund af de opnåede resultater i et pilotprojekt ”Håndholdt førstehjælp”, hvor Østifterne har støttet afholdelse af 3 førstehjælps-kurser i Hømarken, som regnes for et socialt belastet boligområde i Svendborg. På baggrund af denne succes ønsker Nødsporet iværksætter en landsdækkende indsats i andre belastede boligområder/boligkomplekser rundt om i landet.

Skarø Beboerforening - Akuthus

Østifterne har bevilget støtte til opførelse af et meget flot ”Akuthus” på øen Skarø, hvor øens rednings- og slukningsudstyr opbevares. Østifterne har også tidligere bevilget midler til indkøb af en ATV’er til brug ved brandslukning. Østifterne var med ved indvielsen af ”Akuthuset” på Skarø.