Øvrige

GAME - Playmakers

GAMES’s arbejde tager udgangspunkt i lokalt engagement, ejerskab og bæredygtighed.
De er medvirkende til at skabe et mødested, hvor lokale unge med tilknytning til udsatte boligområder kan udvikle og udfolde deres talen som sociale igangsættere, rollemodeller og engagerede borgere.

Husdoktor

Der er tale om et samarbejdsprojekt med Nykredit, hvor man via nettet på Nykredit.dk eller Husdoktor.dk kan læse om: ”Kend dit hus”, ”Skader på huset”, ”Arkitekthjælp” og ”Artikel arkiv”.

Læs mere om Husdoktor

Mary Fonden - Råd til livet

Østifterne har sammen med Nykredit ydet betydelig økonomisk støtte til projektet ”Råd til livet”, der ledes af Mary Fonden og udføres i samarbejde med Mødrehjælpen, kvindekrisecentre og lokale advokatfirmaer

”Råd til livet” er et mentorbaseret program, der tilbyder gratis social-, juridisk- og økonomisk rådgivning til udsatte og voldsramte kvinder, der har mistet overblikket over deres og familiens økonomi. Økonomi bliver ofte brugt som fastholdelsesfaktor i voldelige forhold. Derfor er økonomisk overblik en afgørende faktor for, at kvinden kan få overblik og overskud til at tage hånd om sig selv og sine børn.

Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid som økonomiske mentorer, og formålet er, at de voldsramte kvinder efter en periode med fast tilknyttet økonomisk mentor kan få bedre overblik og bliver i stand til at styre deres økonomi, hvorved de har bedre mulighed for at få en bedre tilværelse for deres børn og dem selv.

”Råd til livet” evalueres løbende og målingerne viser, at projektet har en markant effekt for kvinderne. Bl.a. er antallet af kvinder, der kan overskue deres økonomi, fordoblet fra 32% til 73%, og kvinderne oplever bedre trivsel.

Læs mere om projektet