Øvrige

Støtte til en forebyggende og sikkerhedsskabende indsats i socialt belastede boligområder

Foreningen Nødsporet arbejder på en større indsats på baggrund af de opnåede resultater i et pilotprojekt ”Håndholdt førstehjælp”, hvor Østifterne har støttet afholdelse af 3 førstehjælps-kurser i Hømarken, som regnes for et socialt belastet boligområde i Svendborg. På baggrund af denne succes ønsker Nødsporet iværksætter en landsdækkende indsats i andre belastede boligområder/boligkomplekser rundt om i landet.

4leif / Det Damgaarske Teaterselskab

Det Damgaardske Teaterselskab er en del af patientforeningen 4leif. Teaterselskabet skaber debat om alkoholmisbrug og behandling i Danmark, på et niveau hvor alle kan deltage. Gennem teaterforestillingen ”Da Jeppe blev bjerget” viser teaterselskabet, at der er muligheder fra livet i misbrug, gennem moderne misbrugsbehandling til livet i en ædru tilværelse. Hele holdet bag forestillingen er tidligere alkoholikere eller pårørende til alkoholikere. Østifterne har ydet støtte til forestillingsturneen, som blev vist for ca. 1500 tilskuere.

Red Barnet - Udsatte børn i Danmark

Østifterne har i en årrække støttet Red Barnets mange forskellige aktiviteter i Danmark: Match af udsatte familier med frivillige, ressourcestærke venskabsfamilier, lejrophold og naturoplevelser for udsatte børn, forebyggelse af misbrug af og vold mod børn m.m.

Læs mere om Red Barnet

GAME - Playmakers

GAMES’s arbejde tager udgangspunkt i lokalt engagement, ejerskab og bæredygtighed.
De er medvirkende til at skabe et mødested, hvor lokale unge med tilknytning til udsatte boligområder kan udvikle og udfolde deres talen som sociale igangsættere, rollemodeller og engagerede borgere.

Alle børn har ret til en god uddannelse

Teach First Danmark rekrutterer de dygtigste nyuddannede fra landets universiteter til at være folkeskolelærere i mindst 2 år på en udsat folkeskole, der efterspørger netop deres faglighed. Det er typisk de dårligst stillede folkeskoler, som har sværest ved at rekruttere og fastholde lærertalenter og det er netop disse der skal til for at bryde den negative sociale arv. Erfaringer viser, at det er med til at løfte fagligheden for de mest socialt belastede børn. Formålet - at ”hverve” dygtige lærere til ”udsatte områder” og at gøre det prestigefyldt at undervise socialt udsatte – er et særdeles godt initiativ.

Læs mere om Teach First Denmark

DrengeAkademiet

DrengeAkademiet løfter fagligt svage drenge med 1-3 års læring i læsning, stavning og matematik på blot 20 dage.
Sammen med forskere er Akademiets koncept videreudviklet og konsolideret for accelereret læring, og samtidig bruges det som afsæt for på sigt at udbrede metoderne til kommuner og folkeskoler som forebyggende indsatser. Forskning fra Institut for Uddannelse og Pædagogik har dokumenteret de foreløbige resultater.

Læs mere om DrengeAkademiet

Husdoktor

Der er tale om et samarbejdsprojekt med Nykredit, hvor man via nettet på Nykredit.dk eller Husdoktor.dk kan læse om: ”Kend dit hus”, ”Skader på huset”, ”Arkitekthjælp” og ”Artikel arkiv”.

Læs mere om Husdoktor

Mary Fonden - Råd til livet

Østifterne har sammen med Nykredit ydet betydelig økonomisk støtte til projektet ”Råd til livet”, der ledes af Mary Fonden og udføres i samarbejde med Mødrehjælpen, kvindekrisecentre og lokale advokatfirmaer

”Råd til livet” er et mentorbaseret program, der tilbyder gratis social-, juridisk- og økonomisk rådgivning til udsatte og voldsramte kvinder, der har mistet overblikket over deres og familiens økonomi. Økonomi bliver ofte brugt som fastholdelsesfaktor i voldelige forhold. Derfor er økonomisk overblik en afgørende faktor for, at kvinden kan få overblik og overskud til at tage hånd om sig selv og sine børn.

Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid som økonomiske mentorer, og formålet er, at de voldsramte kvinder efter en periode med fast tilknyttet økonomisk mentor kan få bedre overblik og bliver i stand til at styre deres økonomi, hvorved de har bedre mulighed for at få en bedre tilværelse for deres børn og dem selv.

”Råd til livet” evalueres løbende og målingerne viser, at projektet har en markant effekt for kvinderne. Bl.a. er antallet af kvinder, der kan overskue deres økonomi, fordoblet fra 32% til 73%, og kvinderne oplever bedre trivsel.

Læs mere om projektet