Øvrige

Mary Fonden - Råd til livet

Østifterne har sammen med Nykredit ydet betydelig økonomisk støtte til projektet ”Råd til livet”, der ledes af Mary Fonden og udføres i samarbejde med Mødrehjælpen, kvindekrisecentre og lokale advokatfirmaer

”Råd til livet” er et mentorbaseret program, der tilbyder gratis social-, juridisk- og økonomisk rådgivning til udsatte og voldsramte kvinder, der har mistet overblikket over deres og familiens økonomi. Økonomi bliver ofte brugt som fastholdelsesfaktor i voldelige forhold. Derfor er økonomisk overblik en afgørende faktor for, at kvinden kan få overblik og overskud til at tage hånd om sig selv og sine børn.

Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid som økonomiske mentorer, og formålet er, at de voldsramte kvinder efter en periode med fast tilknyttet økonomisk mentor kan få bedre overblik og bliver i stand til at styre deres økonomi, hvorved de har bedre mulighed for at få en bedre tilværelse for deres børn og dem selv.

”Råd til livet” evalueres løbende og målingerne viser, at projektet har en markant effekt for kvinderne. Bl.a. er antallet af kvinder, der kan overskue deres økonomi, fordoblet fra 32% til 73%, og kvinderne oplever bedre trivsel.

Læs mere om projektet

Alle børn har ret til en god uddannelse

Teach First Danmark rekrutterer de dygtigste nyuddannede fra landets universiteter til at være folkeskolelærere i mindst 2 år på en udsat folkeskole, der efterspørger netop deres faglighed. Det er typisk de dårligst stillede folkeskoler, som har sværest ved at rekruttere og fastholde lærertalenter og det er netop disse der skal til for at bryde den negative sociale arv. Erfaringer viser, at det er med til at løfte fagligheden for de mest socialt belastede børn. Formålet - at ”hverve” dygtige lærere til ”udsatte områder” og at gøre det prestigefyldt at undervise socialt udsatte – er et særdeles godt initiativ.

Læs mere om Teach First Denmark

Dansk Schweisshundeforeningsseminar i 2014

Bestyrelsen i Dansk Schweisshundeforening arbejder målrettet på at øge opmærksomheden omkring det Danske Schweissregister og schweisshundeførernes indsats samt hæve ekvipagernes (fører og hund) niveau med hensyn til kvaliteten af sporarbejdet i eftersøgning af skadet.

Læs mere om projektet

De Blå Baretter - Støttekoncert

De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteran Organisation, er en forening, der samler alle danske mænd og kvinder, der har været udsendt på en international fredsstøttende eller humanitær mission. Østifterne har de sidste par år støttet De Blå Baretters støttekoncert på Christiansborg Slotsplads.

Læs mere om De Blå Baretter

DrengeAkademiet

DrengeAkademiet løfter fagligt svage drenge med 1-3 års læring i læsning, stavning og matematik på blot 20 dage. Resultaterne fra 2013 og 2014 er meget opløftende.
Sammen med forskere er Akademiets koncept videreudviklet og konsolideret for accelereret læring, og samtidig bruges det som afsæt for på sigt at udbrede metoderne til kommuner og folkeskoler som forebyggende indsatser. Forskning fra Institut for Uddannelse og Pædagogik har dokumenteret de foreløbige resultater.

Læs mere om DrengeAkademiet

Foreningen Barndrømmen

Foreningen Barndrømmen blev i 2013 støttet af Østifterne, så det blev muligt at invitere 600 børn en tur i Det Kgl. Teater. Dette blev så stor en succes, at det Kgl. Teater har tilbudt at producere en forestilling særligt for den gruppe børn, som Foreningen Barndrømmen har til formål at hjælpe. Det Kgl. Teater stillede deres Gl. scene og deres Balletkompagni B til rådighed vederlagsfrit til fordel for arrangementet. Børnene blev inviteret klassevis fra skoler på Lolland og Falster med en høj procentdel af socialt og økonomisk udsatte børn. Østifterne yder støtte til transport og forplejning af de 350 børn der deltog.

Læs mere om projekter fra Barndrømmen

Husdoktor

Der er tale om et samarbejdsprojekt med Nykredit, hvor man via nettet på Nykredit.dk eller Husdoktor.dk kan læse om: ”Kend dit hus”, ”Skader på huset”, ”Arkitekthjælp” og ”Artikel arkiv”.

Læs mere om Husdoktor

Red Barnet - Udsatte børn i Danmark

Østifterne har i en årrække støttet Red Barnets mange forskellige aktiviteter i Danmark: Match af udsatte familier med frivillige, ressourcestærke venskabsfamilier, lejrophold og naturoplevelser for udsatte børn, forebyggelse af misbrug af og vold mod børn m.m.

Læs mere om Red Barnet

ALLEHÅNDE køkken

Allehånde køkken er en uddannelsesplatform og arbejdsplads til unge døve og hørehæmmede. Allehånde er et professionelt køkken, som laver mad til frokostordninger, møder, konferencer og store arrangementer.

Østifterne har støttet etableringen og opstarten af Allehånde køkken.

Læs mere om ALLEHÅNDE køkken

Støtte til en forebyggende og sikkerhedsskabende indsats i socialt belastede boligområder

Foreningen Nødsporet arbejder på en større indsats på baggrund af de opnåede resultater i et pilotprojekt ”Håndholdt førstehjælp”, hvor Østifterne har støttet afholdelse af 3 førstehjælps-kurser i Hømarken, som regnes for et socialt belastet boligområde i Svendborg. På baggrund af denne succes ønsker Nødsporet iværksætter en landsdækkende indsats i andre belastede boligområder/boligkomplekser rundt om i landet.