Helbred

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement. For mange familier med sclerose er et normalt ferieophold helt utænkeligt på grund af sygdommens uforudsigelige karakter, den eventuelle afhængighed af kørestol samt behovet for ekstra hjælp til de meste almindelige gøremål. Derudover bliver en del også ramt økonomisk, når fuldtidsjobbet må erstattes med et fleksjob eller en førtidspension, og pengene rækker ikke til en ferierejse for hele familien. Opholdet i Dronningens Ferieby er derfor ofte familiens eneste feriemulighed.

Dansk Folkehjælp - Førstehjælp

Dansk Folkehjælp har været en af Østifternes faste samarbejdspartnere gennem flere år, og samarbejdet er mundet ud i konkrete målbare resultater.
Det er vigtigt, at alle kan yde førstehjælp. Østifterne har derfor senest støttet Dansk Folkehjælps projekter ”Førstehjælp på Minuttet”, der er et tilbud om gratis førstehjælpskurser, som indtil nu har været benyttet af 6.000 borgere - samt ”Førstehjælp til børn”, der går ud på at udbrede kendskabet til førstehjælp, sikkerhed og forebyggelse af uheld i børneinstitutioner, på skoler og i hjemmet.

Læs mere om Dansk Folkehjælp

Hjerteforeningen - Hjertestartpriser

Gennem mange år har Østifterne haft et konstruktivt og velfungerende samarbejde med Hjerteforeningen og Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv.

Ultimo 2013 iværksættes en fælles tv-kampagne om ”Gør noget for hjertet” – og der er udviklet en app om livreddende indsats ved hjertestop.

Læs mere om Hjerteforeningen

Hospitalsklovne

Danske Hospitalsklovne spreder glæde hos syge indlagte børn. Østifterne har gennem en årrække støttet Danske Hospitalsklovne og deres velgørende samt værdifulde arbejde på børneafdelingerne. Uddannelsen til hospitalsklovn tager ca. 1½ år og det forventes at øge antallet af klovne fra 37 til 50 inden år 2020, støtten fra Østifterne går bl.a. til uddannelse af nye klovne

Danske Hospitalsklovne

Landsforeningen Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp. Dette giver de pårørende mere tid og overskud til at støtte den psykisk syge person, som de er pårørende til. Derigennem kommer foreningens arbejde både psykisk syge og pårørende til gode.
Østifterne har støttet Bedre Psykiatri gennem en årrække.

Landbrugets Sikkerhedsbus

Et samarbejde mellem Østifterne, Nykredit, Falck, Landbrugets Rådgivningscenter og Fagligt Fælles Forbund om sikkerhedsbesøg på landbrugsejendommene var så stor en succes, at det blev nødvendigt at anskaffe flere sikkerhedsbusser.
Uopmærksomhed om sikkerhedsforholdene er en væsentlig årsag til mange arbejdsulykker indenfor landbruget.

Foreningen Cancerramte børn

Foreningen Cancerramte Børn er en humanitær foreningen, som arrangerer positive aktiviteter for cancerramte børn og deres familier. Søskende til kræftsyge børn bliver nemt overset, og behovet for at være sammen med andre i samme situation er stor. Derfor har Østifterne valgt at støtte foreningens weekend-arrangementer for cancerramte teenagere og deres søskende.

Læs mere om foreningen her

Langelands hjertestarterforening LHF og Hjertemedicinsk afdeling B på Odense Universitetshospital - Liv i Langeland

Østifterne har tidligere støttet opsætning af hjertestartere forskellige steder på Langeland. Nu støttes også et pionerprojekt om udlæsning af hjertestartere brugt på Fyn og Øerne. Hensigten er, at alle hjertestartere, der har været brugt på Fyn og de mindre øer, bringes med patienten ind til Odense Universitetshospital, og at der samtidig stilles en lignende erstatningshjertestarter til rådighed, mens data fra den brugte hjertestarter udlæses.

Landsforeningen Lænken

Østifterne har flere gange støttet Landsforeningen Lænken, som er en forening, der henvender sig til familier, som er belastet af problemer med alkohol. Lænken hjælper familierne med at genskabe et værdigt liv uden alkohol.

Psykiatrifonden

Dagligt er ca. 35.000 danskere sygemeldt med stress og knap en halv million kæmper med alvorlige symptomer på stress.
Østifterne har støttet Psykiatrifondens kampagne ”Stress kan og skal forebygges”. En kampagne som er med til at øge danskernes opmærksomhed på egne og andres stress-symptomer, give konkrete redskaber til at håndtere stress og på sigt forebygge langvarige skader af stressrelateret art.

Chat 7-9-13

Foreningen Misbrugsportalen ønsker at oprette en Chat 7-9-13, som er et 3-årigt socialt udviklingsprojekt med fokus på misbrug og afhængighed hos unge mennesker under 25 år, samt pårørende til unge med misbrug inde på livet. Projektet vil være et væsentligt supplement til den eksisterende telefonrådgivning og være med til at give særligt unge mennesker, som kan føle sig fortabt og alene i et misbrug skjult for omverdenen, nyt håb og muligheden for at have nogen, de trygt kan skrive med om de problemer, som de kæmper med. Foreningens erfaringer har vist, at der er en overvejende del af unge, som foretrækker at skrive frem for at ringe og ønsker at tilgodese og imødekomme dette behov. Misbrugsportalen.dk. har i dag på landsplan i gennemsnit over 30.000 nye brugere hver måned og er blevet en udbredt kommunikationsplatform i Danmark, som bryder det tabubelagt felt.

Læs mere om foreningen Misbrugsportalen

4leif / Det Damgaarske Teaterselskab

Det Damgaardske Teaterselskab er en del af patientforeningen 4leif. Teaterselskabet skaber debat om alkoholmisbrug og behandling i Danmark, på et niveau hvor alle kan deltage. Gennem teaterforestillingen ”Da Jeppe blev bjerget” viser teaterselskabet, at der er muligheder fra livet i misbrug, gennem moderne misbrugsbehandling til livet i en ædru tilværelse. Hele holdet bag forestillingen er tidligere alkoholikere eller pårørende til alkoholikere. Østifterne har ydet støtte til forestillingsturneen, som blev vist for ca. 1500 tilskuere.

Hjerteforeningen Red liv - en ny bevægelse af hjertereddere

Ydes der genoplivning til en person med hjertestop, inden ambulancen ankommer, øges chancen for overlevelse med 400%.
Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning udvikler i samarbejde et genoplivningskursus, som skal tilbydes gennem Hjerteforeningens lokalforeninger i hele landet. Kurserne tilbydes gratis til både private og virksomheder, således der skabes flere hjertereddere.
Østifterne støtter dette treårige projekt, således endnu flere danskere kan træde til, når der opleves hjertestop

Legeheltene

Legeheltene tager ud på hospitaler rundt omkring i landet og igangsætter bevægelseslege og aktiviteter med de indlagte børn. Formålet er skabe en mere aktiv hverdag for børnene ved at få dem op af deres sygesenge og ud af hospitalsstuerne. Alle Legeheltene har en faglighed, der bunder i bevægelse, for at sikre en professionel heltegerning. Målet er at få en Legehelt ud på alle børneafdelinger i Danmark, og Østifternes støtte er et skridt på vejen mod dette

Læs mere om Legeheltene