Et bedre helbred

Chat 7-9-13

Foreningen Misbrugsportalen ønsker at oprette en Chat 7-9-13, som er et 3-årigt socialt udviklingsprojekt med fokus på misbrug og afhængighed hos unge mennesker under 25 år, samt pårørende til unge med misbrug inde på livet. Projektet vil være et væsentligt supplement til den eksisterende telefonrådgivning og være med til at give særligt unge mennesker, som kan føle sig fortabt og alene i et misbrug skjult for omverdenen, nyt håb og muligheden for at have nogen, de trygt kan skrive med om de problemer, som de kæmper med. Foreningens erfaringer har vist, at der er en overvejende del af unge, som foretrækker at skrive frem for at ringe og ønsker at tilgodese og imødekomme dette behov. Misbrugsportalen.dk. har i dag på landsplan i gennemsnit over 30.000 nye brugere hver måned og er blevet en udbredt kommunikationsplatform i Danmark, som bryder det tabubelagt felt.

Læs mere om foreningen Misbrugsportalen

Dansk Folkehjælp - Førstehjælp

Dansk Folkehjælp har været en af Østifternes faste samarbejdspartnere gennem flere år, og samarbejdet er mundet ud i konkrete målbare resultater.
Det er vigtigt, at alle kan yde førstehjælp. Østifterne har derfor senest støttet Dansk Folkehjælps projekter ”Førstehjælp på Minuttet”, der er et tilbud om gratis førstehjælpskurser, som indtil nu har været benyttet af 6.000 borgere - samt ”Førstehjælp til børn”, der går ud på at udbrede kendskabet til førstehjælp, sikkerhed og forebyggelse af uheld i børneinstitutioner, på skoler og i hjemmet.

Læs mere om Dansk Folkehjælp

Hjerteforeningen - Hjertestartpriser

Gennem mange år har Østifterne haft et konstruktivt og velfungerende samarbejde med Hjerteforeningen og Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv.

Ultimo 2013 iværksættes en fælles tv-kampagne om ”Gør noget for hjertet” – og der er udviklet en app om livreddende indsats ved hjertestop.

Læs mere om Hjerteforeningen

Hospitalsklovne

Hospitalsklovne yder en stor og værdifuld indsats på hospitalernes børneafdelinger, hvor de hjælper de syge børn med indslag til adspredelse og humor. Østifterne har gennem en årrække støttet hospitalsklovne på hospitalerne i henholdsvis Hvidovre og Roskilde.

Læs mere om hospitalsklovnen Stella

Kampagnen - Giv livet videre

Organisationen ”Oplysning om Organdonation” ønsker hurtigst muligt at gennemføre en landsdækkende kampagne, så manglen på organer til ventende kan nedbringes. Kampagnen bygges op på psykologisk og samfundsvidenskabelig viden om, hvad der afholder folk fra at registrere sig – på trods af en positiv holdning. Via tæt samarbejde med patientforeninger, Sundhedsstyrelsen, Sundhed.dk og det politiske system, udvikles et filmunivers, der italesætter paradokserne omkring organdonation.
”Oplysning om Organdonation” består af ni patientforeninger og formålet er folkelig oplysning om organdonation, så flere tager stilling. Indsatsen retter sig specifikt mod samtalen i familien samt at gøre det elektroniske kryds i donorregistret til en naturlig og selvfølgelig handling.

Læs mere om projektet

Landsforeningen Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp. Dette giver de pårørende mere tid og overskud til at støtte den psykisk syge person, som de er pårørende til. Derigennem kommer foreningens arbejde både psykisk syge og pårørende til gode.
Østifterne har støttet Bedre Psykiatri gennem en årrække.

Landsforeningen Lænken

Østifterne har flere gange støttet Landsforeningen Lænken, som er en forening, der henvender sig til familier, som er belastet af problemer med alkohol. Lænken hjælper familierne med at genskabe et værdigt liv uden alkohol.

Langelands hjertestarterforening LHF og Hjertemedicinsk afdeling B på Odense Universitetshospital - Liv i Langeland

Østifterne har tidligere støttet opsætning af hjertestartere forskellige steder på Langeland. Nu støttes også et pionerprojekt om udlæsning af hjertestartere brugt på Fyn og Øerne. Hensigten er, at alle hjertestartere, der har været brugt på Fyn og de mindre øer, bringes med patienten ind til Odense Universitetshospital, og at der samtidig stilles en lignende erstatningshjertestarter til rådighed, mens data fra den brugte hjertestarter udlæses.

Landbrugets Sikkerhedsbus

Et samarbejde mellem Østifterne, Nykredit, Falck, Landbrugets Rådgivningscenter og Fagligt Fælles Forbund om sikkerhedsbesøg på landbrugsejendommene var så stor en succes, at det blev nødvendigt at anskaffe flere sikkerhedsbusser.

Uopmærksomhed om sikkerhedsforholdene er en væsentlig årsag til mange arbejdsulykker indenfor landbruget.

Rejsehjælp til familer med syge børn

Foreningen La Vida tilbyder hvert år familier med særlige behov et ferie-/rekreationsophold af 14 dages varighed på Mallorca. Det er familier med et børn, der er ramt af en livstruende sygdom – som f.eks. kræft – der kan komme i betragtning til støtten og familierne vil blive visiteret af hospitaler. Målet er, at hele familien kan få en tryg og sikker ferie med al den støtte der er brug for – bl.a. læge- og hospitalshjælp herhjemme og på Mallorca, hjælp til transport uden at et svækket immunsystem bliver yderligere udfordret, så hele familien kan lade op uden at skulle være fra hinanden.

Læs mere om La Vida

PsykiatriFondens børn- og ungeprojekt

Østifterne har i flere år blandt andet støttet PsykiatriFondens børne- og ungeprojekt, hvor det er lykkedes PsykiatriFonden at komme i kontakt med målgruppen med hensyn til at formidle viden om psykiske problemer og sygdomme.

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement. For mange familier med sclerose er et normalt ferieophold helt utænkeligt på grund af sygdommens uforudsigelige karakter, den eventuelle afhængighed af kørestol samt behovet for ekstra hjælp til de meste almindelige gøremål. Derudover bliver en del også ramt økonomisk, når fuldtidsjobbet må erstattes med et fleksjob eller en førtidspension, og pengene rækker ikke til en ferierejse for hele familien. Opholdet i Dronningens Ferieby er derfor ofte familiens eneste feriemulighed.