Ensomme børn og unge

Red Barnet

Børn, der lever i familier med manglende sociale eller økonomiske ressourcer eller et svagt netværk, har ikke de samme muligheder for at leve et trygt og udviklende liv som andre børn. De kommer ikke på ferie, til fødselsdag eller til fodbold og er derfor i risiko for at blive socialt isolerede.
Red Barnet arbejder målrettet for at sikre børns rettigheder og bedre børns vilkår i Danmark, især for de mange udsatte og fattige børn og unge. Østifterne har gennem en årrække støttet Red Barnets arbejde.

GirlTalk.dk – Projekt ”Staying alive til forebyggelse af selvmord hos unge piger”

GirlTalk.dk er et internetbaseret rådgivningsorgan til piger, der har lavt selvværd, er ensomme eller har psykiske problemer. GirlTalk.dk driver også Forældrelinien.dk, der er et rådgivningstilbud til forældre med piger, der har problemer af den ene eller anden karakter.
Østifterne støtter GirlTalk.dk’s projekt ”Staying alive”, der henvender sig til piger med selvmordstanker.

Læs mere om GirlTalk.dk

Børns Voksenvenner i København har eksisteret siden 1990 og er en professionelt ledet organisation, hvis formål er af forebyggende karakter.
Børns Voksenvenner skaber rammer for venskaber mellem 7-12-årige børn med et spinkelt familienetværk og frivillige, ressourcestærke voksne. Yderligere skabes rammer for venskaber mellem enlige mødre med 0-6-årige børn, der ikke har familie, og frivillige, ressourcestærke familieveninder.
Ved at yde økonomisk støtte til Børns Voksenvenner har Østifterne investeret i en fremtid for disse børn. De frivillige Børns Voksenvenner bruger deres personlige overskud til at udføre en vigtig opgave i forbindelse med børns og familiers ensomhed og isolation. Børns Voksenvenner er en humanitær organisation uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Læs mere om Børns Voksenvenner

Broen – Vejen til aktiv ungdom

Østifterne har ydet støtte til foreningen Broen, der hjælper udsatte børn både nydanskere og gammeldanskere med at få dem aktiveret i en sportsklub.

Broen har domicil i Horsens-området og yder et frivilligt arbejde og er derfor afhængig af støtte fra fonde mm. Målgruppen for støtteforeningens indsats er udsatte børn i familier, hvor én eller begge forældre er narkomaner eller alkoholikere.

"HJÆLP OS MED AT FÅ BØRN TIL AT SMILE!"

Bamseprojektet er et non-profit støtteprogram startet af Brandvæsnernes idrætsforeninger i København, Ålborg, Århus og Odense.
Børn i hele landet får en bamse, hvis de indlægges på en brandsårsafdeling med brandsår, har været ude for en skoldnings- eller forfrysningsulykke, eller hvis barnet har mistet en forældre af en af disse årsager.
En vigtig del af "Bamseprojektet" bliver et årligt tilbagevendende lotteri, hvor en del af overskuddet går til oprettelse af brandsårslejre for brandsårsramte børn.
På disse lejre vil professionelle brandfolk være til rådighed med ambulancer, brandbiler og børnerøgdykkerbane for at fortælle om brandulykker, hvordan man skal reagere hvis en brand opstår mv.
Foreningen Østifterne støtter projektet, fordi det er vigtigt at give børnene på brandsårsafdelingerne en positiv oplevelse midt i en svær tid. En bamse kan forhåbentlig gøre opholdet på afdelingen lidt mere positivt.

Læs mere om "Bamseprojektet"

Børnelejren på Langeland

Børnelejren på Langeland holder lejre for socialt og/eller økonomisk dårligt stillede børn fra Danmark og udlandet. Lejropholdet skal være gratis for børnenes familier.
Østifterne har flere gange støttet Børnelejren på Langeland.

Læs mere om Børnelejren på Langeland