Ensomme børn og unge

Red Barnet

Børn, der lever i familier med manglende sociale eller økonomiske ressourcer eller et svagt netværk, har ikke de samme muligheder for at leve et trygt og udviklende liv som andre børn. De kommer ikke på ferie, til fødselsdag eller til fodbold og er derfor i risiko for at blive socialt isolerede.
Red Barnet arbejder målrettet for at sikre børns rettigheder og bedre børns vilkår i Danmark, især for de mange udsatte og fattige børn og unge. Østifterne har gennem en årrække støttet Red Barnets arbejde.

GirlTalk.dk – Projekt ”Staying alive til forebyggelse af selvmord hos unge piger”

GirlTalk.dk er et internetbaseret rådgivningsorgan til piger, der har lavt selvværd, er ensomme eller har psykiske problemer. GirlTalk.dk driver også Forældrelinien.dk, der er et rådgivningstilbud til forældre med piger, der har problemer af den ene eller anden karakter.
Østifterne støtter GirlTalk.dk’s projekt ”Staying alive”, der henvender sig til piger med selvmordstanker.

Læs mere om GirlTalk.dk

Dansk Flytningehjælp Ungdom

Et stort antal unge uledsagede flygtninge får i disse år asyl i Danmark, og mange af dem ender i social isolation, og har brug for støtte, rollemodeller, netværk og vejledning. Østifterne har bevilget støtte til projekt ”Ung i Danmark”, hvor frivillige flygtninge, som tidligere er kommet til Danmark, giver deres erfaringer om at være ung i Danmark, videre til de nytilkomne flygtninge.

Broen – Vejen til aktiv ungdom

Østifterne har ydet støtte til foreningen Broen, der hjælper udsatte børn både nydanskere og gammeldanskere med at få dem aktiveret i en sportsklub.

Broen har domicil i Horsens-området og yder et frivilligt arbejde og er derfor afhængig af støtte fra fonde mm. Målgruppen for støtteforeningens indsats er udsatte børn i familier, hvor én eller begge forældre er narkomaner eller alkoholikere.

Læs mere om DFUNK

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner i København har eksisteret siden 1990 og er en professionelt ledet organisation, hvis formål er af forebyggende karakter.
Børns Voksenvenner skaber rammer for venskaber mellem 7-12-årige børn med et spinkelt familienetværk og frivillige, ressourcestærke voksne. Yderligere skabes rammer for venskaber mellem enlige mødre med 0-6-årige børn, der ikke har familie, og frivillige, ressourcestærke familieveninder.
Ved at yde økonomisk støtte til Børns Voksenvenner har Østifterne investeret i en fremtid for disse børn. De frivillige Børns Voksenvenner bruger deres personlige overskud til at udføre en vigtig opgave i forbindelse med børns og familiers ensomhed og isolation. Børns Voksenvenner er en humanitær organisation uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Læs mere om Børns Voksenvenner

Skolen på Kastelsvej

Østifterne har støttet Skolen på Kastelsvejs årlige landslejr for døve og hørehandicappede. Landslejren giver døve og hørehæmmede børn og unge mulighed for, at mødes med deres hørehandicappede kammerater på tværs af landet, i et miljø, hvor der er lagt stor vægt på tegnsprog og tegnstøttet kommunikation. En del af planlægningen og afholdelsen af landslejren varetages af en gruppe frivillige tolkestuderende