pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me

Børn og Familie

God start på Familielivet

I samarbejde med Mary Fonden, Center for Mindfulness på Aarhus Universitet og Amager og Hvidovre Hospital, udvikles en udvidet indsats i forhold til sårbare gravide og deres familier

Læs pressemeddelelsen her

Qnet+

Qnet+ er et samarbejde mellem Røde Kors og Østifterne med henblik på at gøre Qnet indsatsen landsdækkende, og således sikre, at voldsudsatte kvinder og børn tilbydes støtte og hjælp efter et krisecenterophold, uanset hvor i landet de bor. Samtidig sikrer projektet kvalitet i indsatsen gennem kompetenceudvikling, dokumentation og evaluering. Videngrundlaget fra projektet danner ligeledes fundament for dialog om partnervold, nedbrydelse af tabuer og skabelse af engagement for civilsamfundets støtte og hjælp til voldsudsatte

Læs mere om Qnet

Mor+Mig

Mor+Mig er et samarbejde mellem Røde Kors og Østifterne. Projektet har særligt fokus på at hjælpe børn af voldsudsatte mødre til at finde fodfæste i livet igen, så de trives og kommer godt gennem overgangen fra krisecenter til eget hjem. Projektet er en udbygning af Røde Kors’ Qnet, der hjælper kvinder og børn i tiden efter et krisecenterophold.

Læs mere om Røde Kors

Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde Børnekonventionen i deres daglige arbejde og værdigrundlag

Læs mere om Rettighedsskoler

Joannahuset

Joannahuset er en forening som arbejder på at skabe et hus for kriseramte børn og unge under 18 år. Huset skal være et sted, hvor børn og unge kan henvende sig personligt og anonymt døgnet rundt og modtage omsorg, rådgivning og husly. Østifterne støtter udviklingen af arbejdet med frivillige voksne, som kan understøtte dette formål

Læs mere om Joannahuset

Læs for Livet

Læs for Livet leverer biblioteker til institutioner, hvor børn og unge ikke i forvejen har adgang til bøger. Dette samarbejde betyder, at flere af Østifternes samarbejdspartnere får leveret bøger, herunder tre krisecentre, Joannahuset og Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital

Læs mere om Læs for Livet

Bryd Tavsheden

Østifterne støtter Bryd Tavshedens arbejde med hjælpe unge til at bryde med vold i deres familie og/eller parforhold.

Læs mere om Bryd Tavsheden

Lær for Livet

I samarbejde med Lær for Livet og Høje Taastrup Kommune tilbydes 30 anbragte/udsatte børn i folkeskolealderen et seks årigt forløb, som skal være med til at sikre et godt udgangspunkt for videre uddannelse/job

Læs mere om Lær for Livet

Partelefonen

Center for Familieudviklilng udvikler med støtte fra Østifterne en Partelefon, hvor par fra hele landet kan ringe ind og få gode råd til deres parforhold. Partelefonen er målrettet par med børn, men er åben for alle.

Læs mere om Center for Familieudvikling

Mediekonkurrencen - "Døden er da noget vi taler om"

Mediekonkurrencen er et samarbejde mellem Børn, Unge & Sorg, Mary Fonden, JP/Politikens Hus og Østifterne. Konkurrencen er en unik mulighed for at sætte et emne på dagsordenen i 6.-10. klasse. Hver klasse udarbejder deres eget online nyhedssite og/eller avis og modtager efterfølgende 1000 eksemplarer af avisen trykt på rigtigt avispapir. Eleverne kan integrere filmproduktion, artikelskrivning, sociale medier, blogging, research, reportage og interviews. Den trykte avis produceres i ’Newsdesk’ – JP/Politikens Hus’ didaktiske avisværktøj til skoleelever. Vinderne kåres og præmieres i forskellige kategorier og aldersgrupper ved et stort arrangement i Politikens Hus i København.

Læs mere om mediekonkurrencen

Børn og unge som pårørende

I et samarbejde mellem Børn, Unge & Sorg, Professions højskolerne og Østifterne, er der udviklet et undervisningsmateriale til sundhedprofessionelle, som skal klæde dem på til at hjælpe børn og unge med syge forældre

Læs mere om Børn, Unge & Sorg

Ligeværd

Østifterne støtter Foreningen Ligeværds arbejde med at klæde frivillige på til arbejdet med børn og unge med særlige behov

Læs mere om Ligeværd

headspace+

Virksomhedsnetværkene tilbyder unge med psykiske og/eller sociale problemer joblæring; dvs. fire måneders ansættelse i en lokal virksomhed på helt almindelige løn- og arbejdsvilkår, således at de unge får mulighed for at finde ud af, hvad de er gode til. headspace matcher den unge med en relevant virksomhed og stiller en mentor til rådighed i hele ansættelsesforløbet, ligesom de står for projektledelse, dialog med virksomheder, informationskampagne m.v.

Læs mere om headspace+

Børnenes Dag

Børnenes Dag afholdes hvert år på Børnekonventionens fødselsdag d. 20. november. I 2018 var Østifterne sponsor for dagen, som bød på oplæg fra bl.a. Udviklingsminister Ulla Tørnæs og Formanden for Danske Skoleelever. Kronprinsesse Mary var æresgæst ved arrangementet.

Læs mere om Børnenes Dag 2018

Respekt og Ligeværd på skoleskemaet

Projektet er et samarbejde mellem Amnesty Danmark, Robert F. Kennedy Human Rights og Østifterne. Projektet har til mål at øge elevernes bevidsthed omkring egne og andres rettigheder og tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet ”Speak Truth to Power” og Amnestys erfaring med undervisning i rettigheder.

Læs mere om Amnesty Danmark

Forældrevejledning

Forældrevejledning er et samarbejde mellem GirlTalk og Østifterne. Formålet med projektet er at støtte forældrene i at kunne tale med deres døtre om de udfordringer de møder. Støtten foregår ved hjælp af en hjemmeside med artikler, som er målrettet forældrene og forholder sig til de oftest stillede forældrespørgsmål. Samtidig vil der være en brevkasse, hvor man kan stille spørgsmål og få personlige svar på konkrete dilemmaer. Endelig vil der være telefonisk rådgivning inden for en given åbningstid.

Læs mere om GirlTalk

EmpowR

EmpowR er et samarbejde mellem GirlTalk og Østifterne. Projektet er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer. Samtalegrupperne ledes at to gruppeledere fra GirlTalk, som sikrer at der er et struktureret forløb, med forskellige temaer fra gang til gang. Man arbejder med temaer som tanker & følelser, selvværd & selvtillid, krop, sociale medier, venner, familie og skole.

Læs mere om EmpowR

DrugRebels

DrugRebels holder oplæg på gymnasier, i folkeskoler og på ungdomsuddannelser om stoffer og afhængighed. med det formål at klæde de unge på til at sige fra

Læs mere om DrugRebels

Alle børn har ret til en god uddannelse

Teach First Danmark rekrutterer de dygtigste nyuddannede fra landets universiteter til at være folkeskolelærere i mindst 2 år på en udsat folkeskole, der efterspørger netop deres faglighed. Det er typisk de dårligst stillede folkeskoler, som har sværest ved at rekruttere og fastholde lærertalenter og det er netop disse der skal til for at bryde den negative sociale arv. Erfaringer viser, at det er med til at løfte fagligheden for de mest socialt belastede børn. Formålet - at ”hverve” dygtige lærere til ”udsatte områder” og at gøre det prestigefyldt at undervise socialt udsatte – er et særdeles godt initiativ.

Læs mere om Teach First Denmark

UNIK

Projekt UNIK er et samarbejde mellem Børn og Unges Trivsel og Østifterne. Projektet hjælper tidligere anbragte børn, som senere i ungdommen bliver udsatte og ensomme, med den nødvendige hjælp til at komme videre i livet. Målet er at styrke de unge i at bryde ensomhed, skabe netværk, mestre eget liv og øge deres parathed i forhold til uddannelse og job. Projektet henvender sig særligt til udsatte unge mellem 18-30 år i tæt samarbejde med følgende kommuner: Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Gentofte, Glostrup, Frederiksberg og København.

Læs mere om Børn og Unges Trivsel

Fritidspuljen

Fritidspuljen er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Østifterne. Fritidspuljen støtter med op til 1.000 kr. pr. flygtningebarn til kontingent så barnet kan deltage i en fritidsaktivitet i en organiseret sportsklub. Det er således et integrationsprojekt, hvor tilskuddet går direkte til at få aktiveret børnene i lokale sportsklubber landet over. Fritidspuljen har en række positive effekter for børnene, herunder bedre danskkundskaber, nye venner og bredere netværk blandt etniske danskere. Flygtningebørnenes deltagelse har ligeledes givet mere engagerede forældre, til gavn for lokalområdet og mere integration af familierne.

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp

De Usynlige Børn

De Usynlige Børn er et projekt som drives af Støt Soldater og Pårørende. Projektet består af fire elementer: Sommercamps, som afholdes i samarbejde med Veterancentret, Familienetværket og veteranhjemmene, og hvor dagene er programsat således, at der arbejdes både pædagogisk og psykologisk for at understøtte deltagernes positive udvikling. Målet er, at alle deltagere i løbet af ugen får en række værktøjer og succesoplevelser, således deres selvværd og selvtillid øges.
En selvhjælpsapplikationen, som skal hjælpe både børn og forældre med at holde fast i den gode udvikling som er igangsat på camps’ne. Her kan der bl.a. udveksles erfaringer og genopfriskes lærte værktøjer, samt kontaktes coaches når der er brug for det.
Forældrecamps, som skal klæde forældrene på til at understøtte børnenes positive udvikling. Dette kan være forældre, som selv har veteranbaggrund eller har børn med en med veteranbaggrund.
Coaching forløb, som skaber resiliens i familien gennem brug af en anerkendt amerikansk metode, udviklet til militærfamilier.

Læs mere om Støt Soldater og Pårørende

Vi kan Cykle!

Vi kan Cykle! er samarbejde mellem Cyklistforbundet og Østifterne. Projektet understøtter cykellege i børnehaver, ligesom det laver events og har til formål at informere og hjælpe forældre til at sikre deres børn lærer at færdes sikkert på cykel tidligt i livet.

Læs mere om Cyklistforbundet

Råd til Livet

Østifterne har sammen med Nykredit ydet betydelig økonomisk støtte til projektet ”Råd til livet”, der ledes af Mary Fonden og udføres i samarbejde med Mødrehjælpen, kvindekrisecentre og lokale advokatfirmaer

”Råd til livet” er et mentorbaseret program, der tilbyder gratis social-, juridisk- og økonomisk rådgivning til udsatte og voldsramte kvinder, der har mistet overblikket over deres og familiens økonomi. Økonomi bliver ofte brugt som fastholdelsesfaktor i voldelige forhold. Derfor er økonomisk overblik en afgørende faktor for, at kvinden kan få overblik og overskud til at tage hånd om sig selv og sine børn.

Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid som økonomiske mentorer, og formålet er, at de voldsramte kvinder efter en periode med fast tilknyttet økonomisk mentor kan få bedre overblik og bliver i stand til at styre deres økonomi, hvorved de har bedre mulighed for at få en bedre tilværelse for deres børn og dem selv.

”Råd til livet” evalueres løbende og målingerne viser, at projektet har en markant effekt for kvinderne. Bl.a. er antallet af kvinder, der kan overskue deres økonomi, fordoblet fra 32% til 73%, og kvinderne oplever bedre trivsel.

Læs mere om Mary Fonden

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement. For mange familier med sclerose er et normalt ferieophold helt utænkeligt på grund af sygdommens uforudsigelige karakter, den eventuelle afhængighed af kørestol samt behovet for ekstra hjælp til de meste almindelige gøremål. Derudover bliver en del også ramt økonomisk, når fuldtidsjobbet må erstattes med et fleksjob eller en førtidspension, og pengene rækker ikke til en ferierejse for hele familien. Opholdet i Dronningens Ferieby er derfor ofte familiens eneste feriemulighed.

Læs mere om Scleroseforeningen

Red Barnet

Børn, der lever i familier med manglende sociale eller økonomiske ressourcer eller et svagt netværk, har ikke de samme muligheder for at leve et trygt og udviklende liv som andre børn. De kommer ikke på ferie, til fødselsdag eller til fodbold og er derfor i risiko for at blive socialt isolerede.
Red Barnet arbejder målrettet for at sikre børns rettigheder og bedre børns vilkår i Danmark, især for de mange udsatte og fattige børn og unge. Østifterne har gennem en årrække støttet Red Barnets arbejde.

GirlTalk.dk – Projekt ”Staying alive til forebyggelse af selvmord hos unge piger”

GirlTalk.dk er et internetbaseret rådgivningsorgan til piger, der har lavt selvværd, er ensomme eller har psykiske problemer. GirlTalk.dk driver også Forældrelinien.dk, der er et rådgivningstilbud til forældre med piger, der har problemer af den ene eller anden karakter.
Østifterne støtter GirlTalk.dk’s projekt ”Staying alive”, der henvender sig til piger med selvmordstanker.

Læs mere om GirlTalk.dk

Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Et stort antal unge uledsagede flygtninge får i disse år asyl i Danmark, og mange af dem ender i social isolation, og har brug for støtte, rollemodeller, netværk og vejledning. Østifterne har bevilget støtte til projekt ”Ung i Danmark”, hvor frivillige flygtninge, som tidligere er kommet til Danmark, giver deres erfaringer om at være ung i Danmark, videre til de nytilkomne flygtninge.

Hospitalsklovne

Danske Hospitalsklovne spreder glæde hos syge indlagte børn. Østifterne har gennem en årrække støttet Danske Hospitalsklovne og deres velgørende samt værdifulde arbejde på børneafdelingerne. Uddannelsen til hospitalsklovn tager ca. 1½ år og det forventes at øge antallet af klovne fra 37 til 50 inden år 2020, støtten fra Østifterne går bl.a. til uddannelse af nye klovne

Læs mere om Danske Hospitalsklovne

Legeheltene

Legeheltene tager ud på hospitaler rundt omkring i landet og igangsætter bevægelseslege og aktiviteter med de indlagte børn. Formålet er skabe en mere aktiv hverdag for børnene ved at få dem op af deres sygesenge og ud af hospitalsstuerne. Alle Legeheltene har en faglighed, der bunder i bevægelse, for at sikre en professionel heltegerning. Målet er at få en Legehelt ud på alle børneafdelinger i Danmark, og Østifternes støtte er et skridt på vejen mod dette

Læs mere om Legeheltene

Landsforeningen Lænken

Østifterne har flere gange støttet Landsforeningen Lænken, som er en forening, der henvender sig til familier, som er belastet af problemer med alkohol. Lænken hjælper familierne med at genskabe et værdigt liv uden alkohol.

4leif / Det Damgaarske Teaterselskab

Det Damgaardske Teaterselskab er en del af patientforeningen 4leif. Teaterselskabet skaber debat om alkoholmisbrug og behandling i Danmark, på et niveau hvor alle kan deltage. Gennem teaterforestillingen ”Da Jeppe blev bjerget” viser teaterselskabet, at der er muligheder fra livet i misbrug, gennem moderne misbrugsbehandling til livet i en ædru tilværelse. Hele holdet bag forestillingen er tidligere alkoholikere eller pårørende til alkoholikere. Østifterne har ydet støtte til forestillingsturneen, som blev vist for ca. 1500 tilskuere.

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner i København har eksisteret siden 1990 og er en professionelt ledet organisation, hvis formål er af forebyggende karakter.
Børns Voksenvenner skaber rammer for venskaber mellem 7-12-årige børn med et spinkelt familienetværk og frivillige, ressourcestærke voksne. Yderligere skabes rammer for venskaber mellem enlige mødre med 0-6-årige børn, der ikke har familie, og frivillige, ressourcestærke familieveninder.
Ved at yde økonomisk støtte til Børns Voksenvenner har Østifterne investeret i en fremtid for disse børn. De frivillige Børns Voksenvenner bruger deres personlige overskud til at udføre en vigtig opgave i forbindelse med børns og familiers ensomhed og isolation. Børns Voksenvenner er en humanitær organisation uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Læs mere om Børns Voksenvenner

Chat 7-9-13

Foreningen Misbrugsportalen ønsker at oprette en Chat 7-9-13, som er et 3-årigt socialt udviklingsprojekt med fokus på misbrug og afhængighed hos unge mennesker under 25 år, samt pårørende til unge med misbrug inde på livet. Projektet vil være et væsentligt supplement til den eksisterende telefonrådgivning og være med til at give særligt unge mennesker, som kan føle sig fortabt og alene i et misbrug skjult for omverdenen, nyt håb og muligheden for at have nogen, de trygt kan skrive med om de problemer, som de kæmper med. Foreningens erfaringer har vist, at der er en overvejende del af unge, som foretrækker at skrive frem for at ringe og ønsker at tilgodese og imødekomme dette behov. Misbrugsportalen.dk. har i dag på landsplan i gennemsnit over 30.000 nye brugere hver måned og er blevet en udbredt kommunikationsplatform i Danmark, som bryder det tabubelagt felt.

Læs mere om Misbrugsportalen

Landsforeningen Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp. Dette giver de pårørende mere tid og overskud til at støtte den psykisk syge person, som de er pårørende til. Derigennem kommer foreningens arbejde både psykisk syge og pårørende til gode.
Østifterne har støttet Bedre Psykiatri gennem en årrække.

Red Barnet - Udsatte børn i Danmark

Østifterne har i en årrække støttet Red Barnets mange forskellige aktiviteter i Danmark: Match af udsatte familier med frivillige, ressourcestærke venskabsfamilier, lejrophold og naturoplevelser for udsatte børn, forebyggelse af misbrug af og vold mod børn m.m.

Læs mere om Red Barnet

Psykiatrifonden

Dagligt er ca. 35.000 danskere sygemeldt med stress og knap en halv million kæmper med alvorlige symptomer på stress.
Østifterne har støttet Psykiatrifondens kampagne ”Stress kan og skal forebygges”. En kampagne som er med til at øge danskernes opmærksomhed på egne og andres stress-symptomer, give konkrete redskaber til at håndtere stress og på sigt forebygge langvarige skader af stressrelateret art.

Læs mere om Psykiatrifonden

Skolen på Kastelsvej

Østifterne har støttet Skolen på Kastelsvejs årlige landslejr for døve og hørehandicappede. Landslejren giver døve og hørehæmmede børn og unge mulighed for, at mødes med deres hørehandicappede kammerater på tværs af landet, i et miljø, hvor der er lagt stor vægt på tegnsprog og tegnstøttet kommunikation. En del af planlægningen og afholdelsen af landslejren varetages af en gruppe frivillige tolkestuderende