Østifterne forbereder fordobling af uddelingsniveauet

Artikel i Fundats - 08.02.2022

Væksten i den filantropiske forening Østifternes årlige uddelinger har været markant de senere år, og den samlede uddelingssum vil i de kommende år til at tage yderligere et gevaldigt spring opad.

For knap seks år siden, i juni 2016, kunne Fundats fortælle , at Østifterne havde forventninger om et øge sine årlige uddelinger til almennyttige formål med 65 procent i forhold til det hidtidige niveau på seks-otte millioner kroner om året.

Siden da har uddelingerne for Østifterne, som blev etableret i forbindelse med fusionen mellem Østifterne Forsikring og Nykredit Forsikring i 2000, kun bevæget sig én vej, nemlig op. Nye tal fra 2021 viser, at Østifterne her uddelte 42,2 millioner kroner til 199 forskellige projekter, og i år er forventningen at ende omkring 60 millioner kroner.

Dermed stopper den opadgående kurve ikke. Allerede i løbet af to-tre år kalkulerer direktør i Østifterne Lars Suhr Olsen således med, at foreningen vil være kommet helt op på 100 millioner uddelingskroner om året.

”Vi har det mål at bevare formuen intakt, så den kan give et af­kast hvert år, der kan bruges til at uddele til forskellige gode formål. Og nu kan vi se, at vi har et så tilfredsstillende af­kast på vores finansindtægter, at vi godt kan øge vores uddelinger fra 50 til 100 millioner kroner om året,” siger Lars Suhr Olsen til Fundats.

Baggrunden for, at uddelingerne kan fortsætte med år for år at blive væsentligt mere rundhåndede, skal findes i salget af en stor portion Nykredit-aktier tilbage i 2017.

”De første 17 år, siden foreningen blev startet i 2000, var 80 procent af vores formue placeret i ét papir, nemlig Nykredit-aktier, og i den periode var Nykredit-aktierne kendetegnet ved stort set aldrig at give udbytte. Siden vi i 2017 solgte halvdelen af vores Nykredit-aktier, har vi haft et helt andet fundament for vores indtjening; Dels fordi vi solgte relativt godt, dels fordi Nykredit-aktien ligesom alle mulige andre aktier nu giver udbytte. Så fra og med 2017 har vi haft finansindtægter, der langt overstiger de indtægter, vi havde i de første 17 år af vores liv,” siger Lars Suhr Olsen.

Som tidligere omtalt i Fundats, betød salget af Nykredit-aktierne i 2017 til en kreds af danske pensionsselskaber et plus på omkring én milliard kroner til den likvide del af Østifternes formue.

Indholdsrig tilværelse, når arbejdslivet slutter

Østifterne er en forening med knap 300.000 medlemmer, som enten er kunder i forsikringsselskaberne Privatsikring eller Gjensidige.

Foreningens filantropiske aktiviteter har hidtil især kredset om at sætte omtanke og forebyggelse på dagsordenen. Det er sket i samarbejde med NGO’er, foreninger samt of­fentlige og private aktøre.

Konkret har Østifterne de senere år blandt andet støttet hjerteredderkurser og projekter, som forebygger vold og hjælper mennesker videre i livet, hvis de har været udsat for vold.

”Vi vil fortsat have meget fokus på begrebet forebyggelse, og det kan være i forbindelse med alt fra forsikringsskader og sygdomme til mistet livskvalitet eller kriminalitet,” siger Lars Suhr Olsen.

Derudover har Østifterne identificeret et helt nyt område, foreningen mener, hidtil har været underprioriteret, og som ifølge direktøren vil blive tilgodeset med nogle af de forhøjede uddelinger i de kommende år.

”Vi vil gerne arbejde med at forbedre livskvaliteten for ældre mennesker – specielt med fokus på dem, der står foran at skulle forlade arbejdsmarkedet. Det handler om at sikre, at denne store gruppe af danskere vedbliver med at have en indholdsrig tilværelse. Desværre går mange helt i stå, når de stopper på jobbet. Så her vil vi arbejde med at udnytte den ressource, som mange af de ældre udgør, til eksempelvis frivilligt arbejde,” siger Lars Suhr Olsen.

Direktøren oplyser, at fokus på de danskere, der er på vej ud af arbejdsmarkedet, vil være noget af det første, Østifterne giver sig i kast med, når der er blevet ansat endnu en projektchef i foreningens sekretariat.

”Før ældreprojektet er struktureret og vores potentielle samarbejdspartnere er identificeret, kan der godt gå noget tid. Men tanken er, at når vi er i slutningen af 2022, vil vi have af­klaret, hvordan det konkret skal forløbe,” siger Lars Suhr Olsen.

Vil ikke have stort sekretariat

Stillingen som Østifternes projektchef nummer to er netop blevet slået op, og Lars Suhr Olsen forventer, at den er besat i løbet af april-maj.

”En væsentlig del af de midler, vi uddeler nu og fremover, vil være relateret til projekter, vi selv starter op – altså strukturelle projekter, hvor vi samarbejder med andre aktører, som er partnere eller underleverandører til projektet. Og det er derfor, vi skal have ansat en projektchef mere. Vi er en meget lille organisation og har ikke noget ønske om et stort sekretariat.

Vi vil hellere bruge vores penge på at ansætte folk ude i projekterne, ligesom vi for eksempel har gjort i et stort projekt, vi har sammen med Amager-Hvidovre Hospital. Her er projektmedarbejderen lønnet af os, men ansat af hospitalet,” forklarer Lars Suhr Olsen.

I forvejen har Østifterne en projektchef ansat, som én dag om ugen er på projektstedet ved hvert af de to store, strukturelle projekter, foreningen p.t. støtter i Helsingør og Hvidovre.

”Tanken er, at den nye kollega til vores projektchef kommer til at arbejde på samme måde i de kommende strukturelle projekter,” siger Lars Suhr Olsen.

 

Se artiklen hos Fundats her

Den filantropiske forening Østifterne har identificeret et helt nyt område, som i de kommende år vil blive tilgodeset med nogle af foreningens forhøjede uddelinger. Det handler at forbedre livskvaliteten for ældre mennesker – specielt med fokus på dem, der står foran at skulle forlade arbejdsmarkedet.