Om Østifterne

Østifterne var oprindelig navnet på et forsikringsselskab, der blev etableret som et gensidigt selskab i 1889.

Østifterne Forsikring gs. blev især i 1980’erne og 1990’erne en vigtig spiller i den danske forsikringsbranche, specielt inden for privatforsikring og landbrugsforsikring. I 1990 blev Østifterne landsdækkende i forbindelse med etablering af et datterselskab i Jylland.

Den 1. januar 2000 fusionerede Østifterne Forsikring (med 110.000 kunder) med Nykredit Forsikring A/S (med 10.000 kunder) – og i dén forbindelse etableredes Østifterne, der råder over aktiver for godt 1,2 mia. kr. i form af en aktiepost på knap 1 mia. kr. i Nykredit Holding A/S og knap 200 mio. kr. i ”frie midler”. Østifterne er repræsenteret i bestyrelsen i såvel Nykredit Holding A/S og Nykredit Forsikring A/S. Alle forsikringstagere i Nykredit Forsikring A/S er automatisk medlem af Østifterne.

Det er forrentningen af de frie midler, som Østifterne bruger til udbetaling af støtte til forskellige aktiviteter.

Hvad er formålet?

Det er Østifternes formål, dels at medvirke til at opretholde og videreføre den nu i Nykredit Forsikring A/S drevne forsikringsvirksomhed, og dels at have ejerskab og tage del i Nykredit koncernens virksomhed. Desuden er det et ønske at medvirke med støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter. Og ikke mindst at yde støtte til almennyttige formål.

De delegerede

Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af delegerede, som vælges af og blandt foreningens medlemmer. Der afholdes valg hvert år i et af landets fem regioner. Valgperioden for delegeretmedlemmer er således fem år.

Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede. Den daglige ledelse varetages af en direktør.