På denne side kan du se, hvordan du/I kan komme et skridt videre til at få støtte

For at kunne opnå støtte skal projektet afgrænses hensigtsmæssigt i forhold til formål, tid og omkostninger. Støtte forudsætter sædvanligvis, at der kan foretages en evaluering af det støttede projekt.

Hvem kan søge

Støtte kan søges af institutioner, organisationer, foreninger, virksomheder eller enkeltpersoner. Der ydes ikke støtte til udvikling af kommercielle produkter, løbende drifttilskud til institutioner, foreninger m.v.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger om støtte behandles løbende. Hvis der er tale om større beløb, bliver ansøgningen drøftet ved et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen møder 4-5 gange om året.

Udbetaling af støtte

Udbetaling af støtte sker som éngangsbeløb eller ved ratebetaling. Ved ratebetaling skal ansøgeren fremsende dokumentation for det udførte arbejde. Der udbetales kun støtte, når der er vished for, at aktiviteten gennemføres.

Østifterne er forpligtet til at oplyse skattemyndighederne om udbetaling af støtte.