God start på familielivet

I samarbejde med Mary Fonden, Center for Mindfulness på Aarhus Universitet og Amager og Hvidovre Hospital, udvikles en udvidet indsats i forhold til sårbare gravide og deres familier

Hvert år fødes 7000 børn på Amager Hvidovre Hospital - landets største fødested. For langt de fleste nybagte forældre er det en god oplevelse, som viser vejen ind i det nye familieliv, men for andre kan det være en udfordrende tid. Familieambulatoriet på Amager Hvidovre Hospital tager sig af de graviditetsforløb, hvor der er mere på spil end kostråd og fødselsforberedelse. Familieambulatoriet er specialiseret i at håndtere svære patientforløb med bl.a. psykisk sygdom, sociale udfordinger, misbrug, svigt, vold og stress, som kan betyde en negativ påvirkning af fosteret i maven og en svær og udfordret start på forældreskabet.

Projektet "God start på Familielivet", er en opkvalificering og styrkelse af den indsats, som allerede udføres i Familieambulatoriets regi. I samtaler og workshops med de ansatte i Familieambulatoriet samt afdelingsledelsen, er der afdækket og defineret tre indsatsområder, som vil forbedre den nuværende forebyggende indsats betydeligt. Gennem en systematiseret opsporing og intervention allerede tidligt i graviditeten, vil de hjælpe endnu flere familier til en god start på familielivet. 

Projektet har tre indsatsområder: 

  • Voldsindsats
  • Mestringsstrategier i forældreskabet
  • Optimering af brobygning til eksisterende eksterne forebyggende indsatser

Som bærende ramme omkring indsatsen lanceres et Familieprogram, som er forankret i Familieambulatoriet og favner hele forløbet fra graviditet til barnet er tre år gammelt. Forløbet tager det bedste af den nuværende model og supplerer dette med den opkvalificering, både fagligt og ressourcemæssigt, som ligger i de tre ovennævnte indsatsområder.